Rijksoverheid

IDgis heeft zich via diverse projecten bewezen als betrouwbare leverancier voor de Rijksoverheid. IDgis is daarbij zelf leading of wordt bij omvangrijke multidisciplinaire projecten ingeschakeld als specialist op het gebied van GIS en database technologie.

Rijksoverheid

Duurzame oplossingen binnen budget en tijd

IDgis heeft niet alleen kennis op het technische vlak, maar combineert dit met inzicht in de materie zelf. Hierdoor verloopt de communicatie soepeler. Bovendien streeft IDgis naar praktische en waar nodig pragmatische oplossingen. Tezamen met regelmatige terugkoppeling met het projectteam van de opdrachtgever zorgt dit ervoor dat projecten binnen budget en tijd worden gerealiseerd.

Ook is IDgis er zich van bewust dat software onderhouden moet worden. Bij het ontwerp wordt hier al rekening mee gehouden door te kiezen voor duurzame onderhoudsvriendelijke oplossingsrichtingen.

Open Source

IDgis is thuis in de open source software. Open Source oplossingen bieden de overheid de mogelijkheid om software her te gebruiken. Andere partijen dan IDgis kunnen eenvoudig verder ontwikkelen aan de software, die door IDgis wordt geleverd. IDgis kan - indien gewenst - het voortouw nemen om de software onder te brengen in een officieel open source project onder GitHub. > Lees meer over Open Source software.

Beveiliging

IDgis heeft ook kennis in huis die gebruikt kan worden om uitwisselen van GIS diensten tussen overheidsinstanties onderling op een veilige manier mogelijk te maken. > Lees meer over Authenticatie, Autorisatie en Accounting (AAA)

Meerwaarde

Samenvattend kan IDgis meerwaarde bieden door:

  • soepele communicatie met opdrachtgever door specialistische kennis te combineren met inzicht in materie;
  • gericht op resultaat binnen tijd en budget door praktische en pragmatische aanpak en regelmatige terugkoppeling;
  • onderhoudsvriendelijke oplossingen by design, zodat onderhoudskosten laag blijven;
  • hergebruik mogelijk door open source oplossingen.

 Projecten
X
Cookie voorkeuren
Wij gebruiken onderstaande cookies op onze website.
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen