Venlo-WBL: Inning Heffingen Tool.

De Gemeente Venlo heeft IDgis gevraagd een tool te maken ter ondersteuning van de inning van heffingen door het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Met de Venlo-WBL kan snel gezocht worden naar adressen en/of percelen met bijbehorende kadastrale informatie.

De applicatie

De basis van de Venlo-WBL is de Geoide Viewer, waarin o.a. de topografie, luchtfoto's en kadastrale kaarten zijn opgenomen. De gebruiker krijgt na zoeken op adres en/of perceel kadastrale-informatie over het perceel (de publieke en zakelijk rechten). De 360° omgevingsfoto's van Cyclomedia zijn tevens opgenomen in de kaart. De tool is niet publiekelijk toegankelijk.

venlo-wbl-3b venlo-wbl-1avenlo-wbl-4a

Meer informatie:

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Herman Assink.