Subsidieregeling Korenwolf gestroomlijnd

Korenwolfps1.jpg

De Dienst Landelijk Gebied Zuid van LNV heeft een uitgebreide subsidie regeling voor agrariérs, die beheersmaatregelen treffen ter bescherming van het beschermde knaagdier de korenwolf. De subsidieregeling is te vinden op www.korenwolfwereld.nl. IDgis heeft Korenwolf 1.0 ontwikkeld waarmee de adminstratieve afhandeling wordt gestroomlijnd en gedigitaliseerd. Met Korenwolf 1.0 kan de Dienst Landelijke Gebied Zuid eeenvoudig aanvragen registreren en eenvoudig zien hoeveel subsidie is aangevraagd of verstrekt. Bovendien kan het systeem automatisch brieven aanmaken en documenten koppelen aan de verschillende besluitvormingsstappen. Korenwolf 1.0 is een Microsoft Access Database toepassing. In januari 2007 is het systeem in gebruik genomen.