Direct aan de slag met omgevingsplannen

De Omgevingswet brengt voor iedere gemeente grote veranderingen met zich mee. Het vraagt een andere werkwijze, benadering en nieuwe set van gereedschappen om uw dienstverlening optimaal in te richten. IDgis helpt gemeenten de transitie van haar dienstverlening naar de Omgevingswet efficiënt en slim te maken. Wij zijn specialist in GEO-ICT oplossingen en hebben voor de omgevingswet de afgelopen vijf jaar een aantal unieke oplossingen ontwikkeld. We hebben tools in huis die direct inzetbaar zijn om te starten met het maken van omgevingsplannen. IDgis is bovendien specialistisch partner in het samenwerkingsverband GemeenteDSO dat gemeenten een integrale ketenaanpak biedt om omgevingsplannen te maken. Wij zijn al geruime tijd betrokken bij de gemeente Rijssen-Holten en meer recentelijk Almelo, Noaberkracht en Provincie Zuid-Holland om te helpen bij het opstellen van omgevingsplannen. Deze ervaring heeft er toe geleid dat wij ook andere gemeenten en overheden kunnen helpen om zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet. Wilt u eerst oefenen met onze tools om te kijken wat de mogelijkheden zijn? Dan kunt u geheel vrijblijvend gebruikmaken van ons aantrekkelijke oefenaanbod.

Software die uw werkproces ondersteunt

Om uw werkproces voor het maken van omgevingsdocumenten, zoals omgevingsplannen te ondersteunen, bieden wij complete oplossingen met onze eigen omgevingsdocumenten software (OD-software stack). Voor elke component kunt u ook kiezen om gebruik te maken van uw eigen software. Onze dienstverlening, die geheel online kan plaatsvinden, helpen u bij:

WERKPROCES TOOLS
opstellen van de (juridische) tekst OD-tekst
annoteren van omgevingsdocumenten OD-tekst
maken van werkingsgebieden aan de hand van de BGT OD-geo
presenteren van plannen tijdens maakproces OD-viewer
het laden van plannen naar de Landelijke Voorziening OD-connect
participatietool GeoSpraak
integrale online ketenaanpak GemeenteDSO

Oefenaanbod

Geheel in lijn met de doelstellingen van de VNG bieden wij u de mogelijkheid om te oefenen met onze complete software-stack.
U krijgt een licentie voor 6 maanden voor:
 • OD-tekst om plannen te maken;
 • OD-geo om werkingsgebieden te maken en te integreren in OD-tekst;
 • OD-viewer om plannen tijdens het maken te raadplegen;
 • OD-connect voor koppeling met LVBB;

Twee werksessies van 1 dagdeel met instructie over het gebruik van de tools.

Daarnaast zorgen wij voor ad hoc ondersteuning, via online uitleg, e-mail, chat en telefonisch contact.

Tarief: € 7.500,- (alleen geldig voor oefenaanbod). Voor de eerste twee gemeenten die dit oefenaanbod afnemen geldt een korting van 50%.

Inhoudelijk advies en ondersteuning bij het maken van het omgevingsplan biedt IDgis aan binnen het samenwerkingsverband GemeenteDSO, met Royal HaskoningDHV en FLO Legal.

 

OD-tekst

Het opstellen en annoteren van een plan met OD-tekst is zo eenvoudig als het werken met elke andere tekstverwerker. OD-tekst is een MS-Word plugin. Het publiceren van plannen/besluiten op het DSO met OD-connect is onderdeel van OD-tekst. De voordelen van OD-tekst zijn:

 • Vertrouwde look en feel voor auteurs;
 • Flexibiliteit en de bekende mogelijkheden van Word worden benut;
 • Direct beginnen met schrijven (nauwelijks uitleg voor bediening nodig);
 • Geen omslachtige kopieerslag van Word naar specifieke plansoftware of vanuit annotatie software;
 • Werkingsgebieden integreren via OD-geo;
 • Structuur wordt bewaakt d.m.v. validatie;
 • Eindresultaat voldoet aan STOP/TPOD standaard.
 • Laden van plannen naar de Landelijke Voorziening (OD-connect);
 • Samenwerken in documenten op basis van revisies;
Screenshot Omgevingswet menu in OD-tekst

OD-geo

Het maken van werkingsgebieden op basis van de BGT is inmiddels een beproefd concept gebleken bij de Gemeente Rijssen-Holten, Almelo en Noaberkracht. De BGT is een krachtige basis. Het is landsdekkende, gedetailleerde topografie van de huidige situatie en daarom de beste dataset om de begrenzing van het omgevingsbeleid op te baseren. Ervaring van onder andere gemeente Almelo en RIjssen-Holten tonen aan dat de BGT als basis ervoor zorgt dat in één slag 90-95% van de werkingsgebieden zijn afgedekt. Het vervolmaken is een relatief kleine inspanning vergeleken met oplossingen waarbij van scratch opnieuw begonnen moet worden met het tekenen van werkingsgebieden. De kans dat er fouten worden geintroduceerd bij opnieuw beginnen is bovendien vele malen groter.

od geo automatische locaties op basis van de bgt

OD-viewer

Om omgevingsplannen te presenteren kunt u gebruik maken van OD-viewer (PlanoView). Met OD-viewer kunt u eenvoudig zoeken in de tekst en kaart en navigeren van de kaart naar de tekst en andersom. U kunt omgevingsdocumenten via OD-viewer publiceren (afgeschermd of publiek) voordat ze worden aangeboden aan de Landelijke Voorziening DSO-LV. Dit is ideaal tijdens het maakproces van omgevingsdocumenten. U kunt via de viewer direct controleren wat het resultaat is en het maakt overleg over omgevingsplannen intern en met sterkhouders een stuk eenvoudiger. De viewer is eenvoudig in te sluiten op uw gemeentelijke website. OD-Viewer is te combineren met de Maggût vergunningscheck module, die gebruikers via een wizard helpt bij de vraag of een vergunning noodzakelijk is voor een bepaalde activiteit op een bepaalde locatie. Gebruikers kunnen via OD-Viewer direct checken wat kan en mag, door een wizard te doorlopen met logische en ook voor leken begrijpelijke vragen. OD-viewer is een SaaS oplossing en behoeft dus geen installatie.

Bekijk klantreis vergunningcheck Almelo

Participatietool

IDgis heeft een tool ontwikkeld waarmee online participatie is te faciliteren. De tool GeoSpraak is een combinatie van een viewer en inspraak- of discussieforum, zodat u belanghebbende in een vroegtijdig stadium kunt betrekken. En dat geldt voor alle instrumenten waar participatie van belang is, dus bij een omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. De tool kan ook door burgers gebruikt worden om participatie te organiseren bij het aanvragen van vergunningen. U kunt zelf een discussie starten, maar ook een burger kan dus het initiatief nemen. De gebruiker start na registratie met e-mail adres een forumdiscussie door te klikken in de kaart. In de kaart zijn alle forumdiscussie locaties met een prikker zichtbaar. Met de zoek- en filterfunctie kunnen gebruikers eenvoudig discussies vinden met een bepaald thema en/of met betrekking tot een bepaalde locatie. Ook niet-locatiegebonden discussies kunnen worden gestart.

 

Integrale ketenaanpak

Logo GemeenteDSO 01IDgis is partner in het samenwerkingsverband GemeenteDSO (IDgis, Royal HaskoningDHV en FLO Legal). GemeenteDSO helpt gemeenten op weg met het maken van omgevinsgplannen. Daarbij integreren we drie disciplines: juridische teksten, werkingsgebieden (geo) en toepasbare regels. GemeenteDSO heeft inmiddels veel gemeenten succesvol op weg geholpen. De gemeente Almelo bijvoorbeeld heeft tijdens het traject met GemeenteDSO in drie maanden tijd een start-omgevingsplan opgesteld. De gemeente Almelo heeft hiermee de kennis en kunde opgebouwd die nodig is om het vervolg verder zelf op te pakken. Uiteraard blijft GemeenteDSO in beeld voor ondersteuning. De samenwerking met de gemeente Hengelo heeft geleid tot het winnen van de Aan de slag met de Omgevinsgwet trofee 2021!

> Lees meer over GemeenteDSO

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer informatie of wilt u meer weten over IDgis en wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact opnemen met Herman Assink


Herman Assink

 

Please let us know your name.

Invalid Input

Please let us know your email address.

geef 10 cijferig telefoonnummer op!

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Invalid Input
X
Cookie voorkeuren
Wij gebruiken onderstaande cookies op onze website.
Accepteren
Afwijzen
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen