Direct aan de slag met omgevingsplannen

IDgis heeft tools en expertise in huis die direct inzetbaar zijn om te starten met omgevingsplannen. IDgis is bovendien partner in het samenwerkingsverband GemeenteDSO dat gemeenten een integrale ketenaanpak biedt om te werken aan omgevingsplannen.

Wat kunt u van ons verwachten?

IDgis is als specialistisch dienstverlener en software leverancier al geruime tijd betrokken bij de gemeente Rijssen-Holten en recentelijk Almelo, om te helpen bij het opstellen van omgevingsplannen. Deze ervaring heeft er toe geleid dat wij expertise en tools in huis hebben waarmee we ook andere gemeenten kunnen helpen om zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet. Het gaat om:

  • het opstellen van de (juridische) tekst en annoteren van omgevingsdocumenten (ODtekst);
  • het maken van werkingsgebieden aan de hand van de BGT (ODgeo);
  • het presenteren van plannen via een viewer die teksten en kaart in samenhang toont (ODviewer);
  • het laden van plannen naar de Landelijke Voorziening;
  • participatietool (GeoSpraak);
  • integrale ketenaanpak (GemeenteDSO).

OD-tekst

Het opstellen en annoteren van een plan met OD-tekst is zo eenvoudig als het werken met elke andere tekstverwerker. Het publiceren van plannen/besluiten op het DSO is onderdeel van OD-tekst.

OD-geo

Het maken van werkingsgebieden op basis van de BGT is inmiddels een beproefd concept gebleken bij de Gemeente Rijssen-Holten en Almelo. De BGT is een krachtige basis. Het is landsdekkende, gedetailleerde topografie van de huidige situatie en daarom de beste dataset om de begrenzing van het omgevingsbeleid op te baseren. 

OD-viewer

Om omgevingsplannen te presenteren kunt u gebruik maken van OD-viewer. Met OD-viewer kunt u eenvoudig zoeken in de tekst en kaart en navigeren van de kaart naar de tekst en andersom. U kunt omgevingsplannen via OD-Viewer publiceren, voordat ze worden aangeboden aan de Landelijke Voorziening DSO-LV. Dit is ideaal tijdens het maakproces van omgevingsplannen. U kunt via de viewer direct controleren wat het resultaat is en het maakt overleg over omgevingsplannen intern en met sterkhouders een stuk eenvoudiger. Door de viewer in te sluiten op uw gemeentelijke website kunt u bovendien plannen voorleggen binnen uw gemeente. OD-Viewer is te combineren met de Maggût vergunningscheck module van Value&Result, de ontwikkelaars van het OLO. Gebruikers kunnen via OD-Viewer direct checken wat kan en mag, door een wizard te doorlopen met logische en ook voor leken begrijpelijke vragen.banner maggut small 2s3

Participatietool

IDgis heeft een tool ontwikkeld waarmee online participatie is te faciliteren. De tool GeoSpraak is een combinatie van een viewer en inspraak- of discussieforum, zodat u belanghebbende in een vroegtijdig stadium kunt betrekken. En dat geldt voor alle instrumenten waar participatie van belang is, dus bij een omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. De tool kan ook door burgers gebruikt worden om participatie te organiseren bij het aanvragen van vergunningen. U kunt zelf een discussie starten, maar ook een burger kan dus het initiatief nemen. De gebruiker start na registratie met e-mail adres een forumdiscussie door te klikken in de kaart. In de kaart zijn alle forumdiscussie locaties met een prikker zichtbaar. Met de zoek- en filterfunctie kunnen gebruikers eenvoudig discussies vinden met een bepaald thema en/of met betrekking tot een bepaalde locatie. Ook niet-locatiegebonden discussies kunnen worden gestart.

Integrale ketenaanpak

Logo GemeenteDSO 01IDgis is partner in het samenwerkingsverband GemeenteDSO (IDgis, Royal HaskoningDHV en Value&Result). GemeenteDSO helpt gemeenten op weg die willen werken conform de Omgevingswet. Daarbij integreren we drie disciplines: werkingsgebieden, juridische teksten en toepasbare regels. De ervaring die we hebben opgedaan bij de gemeente Rijssen-Holten hebben we inmiddels ook ingezet bij de gemeente Almelo. De gemeente Almelo heeft in drie maanden tijd een start-omgevingsplan opgesteld. De gemeente Almelo heeft hiermee direct de kennis en kunde opgebouwd die nodig is om het vervolg verder zelf op te pakken. Uiteraard blijft GemeenteDSO in beeld voor ondersteuning.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

If you want more information or find out what we can do for you, please contact Herman Assink

Herman Assink


Please let us know your name.

Invalid Input

Please let us know your email address.

geef 10 cijferig telefoonnummer op!

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Invalid Input